עברית שימושית

יחידות הלימוד בעברית שמושית מיועדות לרמה בינונית ומתקדמת.יחידות הלימוד מובילות למשימות פרזנטציה בנושאים מחיי היום יום.הקורס משלב בין עבודה עצמית לבין שיעורים עם מורה.חומר הלימוד משלב בין שפה שימושית לבין נושאי תרבות.הבוגרים יכולים לדבר בביטחון ובשטף בסיטואציות רבות של החיים ולהבין את הקודים בתרבות הישראלית.

תגובות