שפות אחיות

שפות אחיות

השפה העברית והשפה הערבית מוגדרות כשפות אחיות.

תחומי הדימיון רבים.

זכר ונקבה: גדול, גדולה  –  כְּבִּיר, כְּבִּירֶה

שורשים: שבע, שבוע  –  סַבְּעַה, אֻסְבּוּע

משקלים:  מזבלה, בית קברות, בית ספר  –  מַזְבַּלֶה, מַקְבַּרַה, מַדְרַסֶה

אותיות אית”ן: אכתוב, תכתוב, נכתוב  –  אַכְּתֹבּ, תִכְּתֹבּ, נִכְּתֹבּ

מעתקים:  שלום, שנה, שעה  –  סַלַאם, סַנֶה, סַאעַה

אותיות מסתתרות: עז, חזיר, בת  –  עַנְזֶה, חַ’נְזִיר, בִּנְת

בנוסף אוצר המילים של תחומים רבים דומה מאוד: מאכלים, איברי גוף, מספרים, חיות, בני משפחה ועוד.

בפעילות המצורפת תלמדו מילים מתחום הפירות והירקות, קל לזכור אותן בגלל הדימיון.

שפות אחיות

תגובות

להרשמה לקורס קוראים וכותבים ערבית בחינם והצטרפות לאתגר, מלאו פרטים: