שפות אחיות

שפות אחיות

השפה העברית והשפה הערבית מוגדרות כשפות אחיות.

תחומי הדימיון רבים.

זכר ונקבה: גדול, גדולה  –  כְּבִּיר, כְּבִּירֶה

שורשים: שבע, שבוע  –  סַבְּעַה, אֻסְבּוּע

משקלים:  מזבלה, בית קברות, בית ספר  –  מַזְבַּלֶה, מַקְבַּרַה, מַדְרַסֶה

אותיות אית”ן: אכתוב, תכתוב, נכתוב  –  אַכְּתֹבּ, תִכְּתֹבּ, נִכְּתֹבּ

מעתקים:  שלום, שנה, שעה  –  סַלַאם, סַנֶה, סַאעַה

אותיות מסתתרות: עז, חזיר, בת  –  עַנְזֶה, חַ’נְזִיר, בִּנְת

בנוסף אוצר המילים של תחומים רבים דומה מאוד: מאכלים, איברי גוף, מספרים, חיות, בני משפחה ועוד.

בפעילות המצורפת תלמדו מילים מתחום הפירות והירקות, קל לזכור אותן בגלל הדימיון.

שפות אחיות

תגובות