כללי מדיניות פרטיות

שפה אחת ג.י.א. בע”מ (להלן: “החברה“), מבקשת להבהיר, ככל הניתן, במסמך זה, את מדיניותה בעניין פרטיות משתמשי האתר ולהסביר למשתמשים כיצד היא נוהגת במידע הנמסר לה והנאסף על ידה והכל בהתאם לדין.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת גם לנשים.

 1. מידע הנמסר לחברה ביוזמת המשתמש
  חלק מהשירותים באתר מחייבים הרשמה מוקדמת והזנתם בין היתר, של פרטים אישיים ומזהים. מדובר בפרטים שהנך בוחר להזין מיוזמתך, למשל, שם, כתובת דוא”ל ואמצעי תשלום ככל שהדבר רלוונטי. פרטים הכרחיים יסומנו במפורש. ללא מסירת פרטים אלו ב”שדות החובה”, החברה לא תוכל לספק לך את השירותים המבוקשים.
 2. מידע הנאסף על המשתמשים באתר
  2.1. לאור אופיו של האתר, החברה אוספת את נתוניך החל ממועד רישומך לקורס מסוים ומנטרת לאורך כל שלבי הלמידה, את קצב התקדמותך, ביצועיך ודפוסי הלימוד שלך והכל מתוך מטרה ליידע אותך, לסייע לך בתרגול ולשפר את חווית הלמידה שלך.
  2.2 חלק מהמידע הנאסף אודותיך במהלך גלישתך באתר, הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי או נשמר עם פרטיך, כגון, העמודים בהם צפית, זמן הצפייה בהם, השירותים שעניינו אותך, כתובת IP שממנה פנית, מערכת ההפעלה בה אתה משתמש וכיו”ב.
 3. שימוש במידע
  שימוש החברה במידע, לרבות במידע אישי המזהה אותך, יתבצע על פי דין ולשם יצירת קשר עמך במידת הצורך, לתפעול ופיתוח האתר, לשיפור פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, לשיפור מאמצי השיווק וקידום המכירות, לניתוח מידע סטטיסטי ופילוח התנהגות משתמשים באתר ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש או בתנאי השירותים הרלוונטיים.
 4. העברת מידע ושימוש בידי צדדים שלישיים
  החברה לא תעביר את פרטיך האישיים ומידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:
  4.1 לשם אספקת השירותים הניתנים על ידי האתר. למשל, ברכישת קורס/ים החברה תעביר את המידע הנדרש לחברות סליקה ואשראי, הנהלת חשבונות וכיו”ב.
  4.2 ככל שהחברה תידרש על פי דין למסור פרטים או מידע אודותיך לצד שלישי, או ככל שיתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את הפרטים או המידע כאמור.
  4.3 במקרה של הפרה או ניסיון להפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים הניתנים באתר, או במצב בו פעילותך באתר ו/או בקשר אליו תהיה בניגוד לדין.
  4.4 בכל מחלוקת, תביעה או הליך משפטי, ככל שיהיו בינך לבין החברה.
  4.5 בכל מקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
  4.6 החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף לאור שימושך באתר לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
  4.7 בכל מקרה של רה-אורגניזציה בחברה, מכירה או העברת פעילות האתר או מיזוג החברה עם חברה אחרת, ובלבד שאותה חברה תנהג על פי מדיניות פרטיות זו.
  4.8 החברה עשויה להתקשר עם ספקי משנה לשם קיום הפעילות השוטפת של האתר. החברה תעביר לספקים את המידע הנחוץ בלבד למתן השירותים, לפי העניין. במסגרת זו, יתכן כי המידע יאוחסן אצל ספקים הנמצאים בחו”ל. במקרה כזה, החברה תקפיד לפעול לשמירת הפרטיות ואבטחת המידע בהתאם לכל דין, לרבות עמידה בהוראות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס”א-2001.
  4.8.1 החברה מבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות שימוש המשתמשים באתר בעזרת חברות חיצוניות. חברות אלו אוספות ומנתחות מידע סטטיסטי ואנונימי שנועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
  4.8.2 החברה מבצעת דיוור באמצעות צדדים שלישיים למשתמשים אשר הסכימו לקבלת הדיוור. המשתמש מאשר ומסכים להעברת מידע אודותיו לצדדים שלישיים אלו. באפשרות המשתמש להסיר עצמו מרשימת הדיוור בכל עת. למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.
 5. Cookies
  החברה משתמשת ב”עוגיות” (Cookies), שהינן קבצי טקסט הנוצרים בשרת האתר ומועברים לדפדפן המשתמש, לצורך אבטחת מידע, תפעול שוטף ותקין של האתר ומתוך מטרה לשפר את השירותים באתר ומתן חוויה פרסונלית מותאמת להעדפותיהם של המשתמשים, ובכלל זה, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים באמצעות חברות חיצוניות כאמור, על דפוסי השימוש של המשתמשים באתר. חברות אלו עשויות להציב “עוגיות” (Cookies) במחשבי המשתמשים על מנת לאסוף מידע על העדפותיהם. מובהר, כי המידע הנאסף אינו מזהה את המשתמשים אישית.
  בנוסף, העוגיות מייתרות מהמשתמש להזין את פרטיו בכל ביקור חדש באתר. חלק מהעוגיות תמחקנה בסגירת הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי מחשב המשתמש.
  ניתן להימנע מיצירת Cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן הגלישה, אך במקרה כזה, יתכן כי לא תוכל להנות משירותי ויישומי האתר באופן מלא. לשינוי ההגדרות ניתן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
  בנוסף, החברה עושה שימוש במשוואות רשת (Web Beacons), קבצי גרפיקה זעירים לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, המאפשרים איסוף נתונים סטטיסטיים אודות הצפייה והשימוש באתר, אימות פרטים ואבטחת מידע. המידע הנאסף אינו מזהה את המשתמש ונועד עבור ניטור דפוסי גלישה באתר והעדפות משתמשים ביחס לתכנים ולשירותים השונים.
 6. אבטחת מידע
  האתר, מערכות האתר והמידע המצוי באלה, מתנהלים תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יחד עם זאת, בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה והאתר, החברה אינה יכולה להתחייב כי יש באלה כדי להעניק חסינות מלאה ומוחלטת מפני חדירה כאמור.
 7. זכות לעיין במידע
  פנייה לעיון במידע או דרישה למחיקתו, יש להפנות אל כתובת דוא”ל: [email protected].
 8. שינויים במדיניות הפרטיות
  החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תישלח על כך הודעה מתאימה.

להרשמה לקורס קוראים וכותבים ערבית בחינם והצטרפות לאתגר, מלאו פרטים: