קורס מעולה, סחאבי ערב פי שורול קתיר מבסוטין מיני

קורס טוב, באמת.
מסוגל לקרוא קצת עיתון
להבין אם מדברים אלי לאט לאט
לדבר קצת עם ערבים, אני מאושר תמיד למצוא את הערבי/יה שאינם מדברים עברית ולנסות לדבר עימם

תגובות