מאד נגיש, מובנה, ידידותי. מאפשר התקדמות בקצב אישי

האפשרות להתקדם בחלקים קצרים בקצב אישי. מאד ברור. הופך הכל לפשוט

תגובות