חשיבות הקריאה

גם כשרציתי לשפר את האנגלית של בית הספר התרכזתי בקריאה ודבור. הדבור הוא לא רלוונטי כעת מאחר ואין לי עם מי לדבר. היחידי בסביבתי הקרובה זה הקצב המרוקאי שלי, אך אותו אני רואה פעם בשבוע כשאני בא לקנות .אצלו

תגובות