הופתעתי כמה שזה מוצלח

נכנסתי ספקן ובאמת תוך כמה תרגולים הצלחתי לקרוא בקלות דברים שעד היום היו סינית בשבילי

תגובות