• כניסה
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

התחברות

תכנית הלימוד של הקורס

ממשיכים לדבר – לוחות פעלים ומילות קישור 00:00:00
1. ריאיון עבודה (הפועל פתח) חינם 02:00:00
תרגיל הקלטה-ריאיון עבודה 00:00:00
2. התקבלתי לעבודה (הפועל עבד) 01:00:00
תרגיל דיבור-התקבלתי לעבודה 00:00:00
3. מספר הסיפורים (הפועל בישל) 00:00:00
תרגיל דיבור-מספר סיפורים 00:00:00
4. סדר יום (הפועל חשב) 00:00:00
תרגיל הקלטה-סדר יום-הפועל סֿאר 00:00:00
5. נשים חזקות (הפועל הזמין) 00:00:00
תרגיל דיבור-נשים חזקות 00:00:00
6. דודה באה לבקר (הפועל שמע) 00:00:00
תרגיל דיבור-דודה באה לבקר 00:00:00
7. המשרה הכפולה (הפועל נסע) 02:00:00
תרגיל הקלטה-המשרה כפולה 00:00:00
8. בפנסיה (הפועל נעזר) 00:00:00
תרגיל דיבור-בפנסיה 00:00:00
9. להכיר את העיר (הפועל נאלץ) 00:00:00
10. מאיפה אתן? (הפועל למד) 00:00:00
תרגיל הקלטה-העיר שלי 00:00:00
11. חופשה באסטנבול (הפועל השתמש) 02:00:00
תרגיל דיבור-חופשה באסטנבול 00:00:00
12. הבית שלנו (הפועל שם) 00:00:00
13. לבנות או לשכור? (הפועל דיבר) 00:00:00
תרגיל הקלטה-הבית 00:00:00
ערבית בדרכים
פס קול יחידות מדוברת ממשיכים 1-8 00:00:00
פס קול יחידות מדוברת ממשיכים 9-13 00:00:00
הרשם לקורס
  • 250 עבור 365 ימים
  • גישה לא מוגבלת
99 תלמידים רשומים
© פותח עם הרבה אהבה על ידי סטודיו אפקט-טיב, כל הזכויות שמורות לסטודיו אפקט-טיב בע"מ